KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN "CA NHẠC, CA CỔ, TIỂU PHẨM XUÂN" THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XIV NĂM 2024