TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

          Thực hiện Kế hoạch số 713/KH-TTVH ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, lao động năm 2021.

          Vào lúc 08 giờ 00, ngày 24/12/2020, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

          Tham dự Hội nghị có bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ; Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa thành phố.

Bà Đào Thị Thanh Thúy, PGĐ Sở VHTTDT TPCT phát biểu chỉ đạo

          Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết 2020, Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ năm 2021 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022 gồm 05 đồng chí.

 


Ban Thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị

          Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CCVCLĐ của đơn vị và đề nghị mỗi cá nhân không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

          Sau khi nghe các báo cáo, góp ý, bổ sung, toàn thể CCVCLĐ tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CCVCLĐ năm 2021.

                                                                                          Tin: Quốc Bình, Ảnh: Ngọc Huân (TTVH)