Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ tham gia hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền 2021