Lịch tiếp công dân của Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ năm 2023