TRIỂN LÃM

TRIỂN LÃM TRANH, ẢNH

Thực hiện các bộ ảnh triển lãm phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Sử dụng các bộ ảnh thời sự, chuyên đề của Cục VHCS và biên tập các bộ ảnh quảng bá về thành tựu đất nước và con người Cần Thơ để tổ chức triển lãm tại chỗ và lưu động.