Đội tuyên truyền lưu động tuyên truyền "cải cách hành chính năm 2018"

Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ đã xây dựng chương trình văn nghệ tuyên truyền theo chủ đề trọng tâm của công tác CCHC năm 2018

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, vừa qua, Đội tuyên truyền lưu động (TTLĐ) thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ đã xây dựng chương trình văn nghệ tuyên truyền theo chủ đề trọng tâm của công tác CCHC năm 2018, với kịch bản (Bưu chính công ích".

Đội TTLĐ diễn phục vụ bà con tại trường tiểu học An Thới - Quận Bình Thủy

Chương trình kết hợp một số ca khúc ca ngợi quê hương và con người Cần Thơ, tuyên truyền rộng rãi đến mọi người hiểu rõ và nắm vững hơn một số thủ tục trong quá trình triển khai dịch vụ công ích. Đội TTLĐ bắt đầu lưu diễn hàng đêm từ ngày 15/5/2018, phục vụ người dân tại 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Quốc Quân (Phòng TTCĐ & TL)