Thành Phố Cần Thơ Năng Động và Phát Triển, nơi miền sông nước hữu tình và đầy thơ mộng