CÙNG HÁT LÊN BÀI CA (Thể theo điệu Lý kéo chài) - Viết lời mới: Nguyễn Bá Huy