GIỚI THIỆU QUẢNG BÁ ĐCTT ĐẾN CÁC ĐIỂM TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ