CHÀO CỜ - MỘT NÉT ĐẸP VĂN HÓA

    Từ trước tới nay, chào cờ là một nghi thức quan trọng, được xem là một trong những cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân Việt Nam.

    Để xây dựng ý thức và trách nhiệm của cán bộ, viên chức, đưa nghi thức chào cờ vào nề nếp thường xuyên, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ đã thực hiện lễ chào cờ vào buổi sáng thứ Hai đầu tháng cho tất cả cán bộ, viên chức lao động.


Lễ chào cờ đầu tháng của Trung tâm Văn hóa TPCT (Ảnh Ngọc Huân)

    Thông qua lễ chào cờ, nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhắc nhở toàn thể công chức, viên chức lao động, nhất là thế hệ trẻ phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

    Lễ chào cờ vào ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ được xem là một nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa sâu sắc cần được tiếp tục duy trì và nhân rộng. Đó là một cách biểu hiện của tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và nghĩa vụ của mỗi người công chức, viên chức lao động.

                                                                                                                                       Hải Đăng – Trung tâm Văn hóa TPCT