Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn Hóa TP. Cần Thơ hoạt động biểu diễn

Hoạt động của Đội TTLĐ trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy phát triển phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh.

HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG

Trước sự phát triển của xã hội hiện nay thì vai trò của Đội Tuyên truyền Lưu động (TTLĐ) lại càng quan trọng hơn khi thực hiện chức năng tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước một cách sinh động, đến với quần chúng nhân dân, một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiếu, dễ làm… Nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, hòa chung với sự phát triển của đất nước.

Đội phải thực hiện nhiệm vụ bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và những vấn đề có tính thời sự khác. Tuyên truyền chủ yếu bằng hình thức nghệ thuật, tuỳ vào từng nội dung, để có chương trình nghệ thuật phù hợp. Cụ thể trong năm 2017 vừa qua Đội TTLĐ đã xây dựng 04 kịch bản chương trình văn nghệ tuyên truyền chủ đề: “ Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Đinh Dậu 2017”, “ Cải cách hành chính”, “ Xây dựng Nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” và “ Cần Thơ – Miền Du lịch xanh”, đạt 100% kế hoạch năm. Tổ chức biểu diễn 62 buổi, đạt 103,3% kế hoạch năm và phục vụ trên 18.900 lượt người xem, đạt 105% kế hoạch năm.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Đội còn thực hiện mãng dịch vụ của cơ quan là biểu diễn tuyên truyền cho các đơn vị đối tác (kịch bản phải được xét duyệt và cho phép biểu diễn của Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch – TPCT),  phối hợp với ban ngành, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa hoạt động văn hóa như: phối hợp với Sở nội vụ tuyên truyền về “ Cải cách hành chính”, Điện lực TPCT tuyên truyền “ Tiết kiệm điện”, Thành đoàn Cần Thơ “Tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội”. Vì đây chính là hướng đi phù hợp nhất hiện nay. Đội chủ động đề xuất nội dung, sáng tạo tìm các giải pháp thể hiện, đưa lại lợi ích thiết thực cho các đơn vị phối hợp, góp phần giáo dục nhận thức và nâng cao hiểu biết cho đồng bào. Qua các hoạt động phối hợp, chức năng và nhiệm vụ của Đội được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, cả thông tin thời sự – chính trị, thông tin pháp luật, thông tin kinh tế thương mại và thông tin văn hóa – xã hội, uy tín và phạm vi ảnh hưởng của Đội từ đó được mở rộng, góp phần quan trọng để vun đắp thành quả hoạt động chung của Trung tâm.

Chương trình của Đội bao giờ cũng là chương trình tổng hợp của nhiều thể loại gồm ca, múa, kịch... Chương trình được dàn dựng với chất lượng cao, phục trang luôn đổi mới và đạo cụ trực quan sinh động. Phần ca, múa trong chương trình là những tiết mục hấp dẫn nhằm thu hút khán giả, còn nội dung truyên truyền được chuyển tải trong nội dung tiểu phẩm kịch bản. 

Ngoài những chương trình đi lưu diễn phục vụ theo kế hoạch, Đội còn phải làm tốt việc biểu diễn phục vụ các hội nghị, lễ hội tại địa phương, đơn vị, tham gia các hội thi, liên hoan...

Hoạt động của Đội TTLĐ trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy phát triển phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh; thực hiện tốt công tác cổ vũ, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân cùng thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.