CLB Hát Nhạc Truyền Thống

CLB sở thích của những người có năng khiếu ca hát chuyên và không chuyên, tự nguyện tham gia các hoạt động biễu diễn nghệ thuật, để tự thỏa mãn nhu cầu vui vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa lành mạnh.

- "CLB Hát nhạc truyền thống" Là CLB sở thích của những người có năng khiếu ca hát chuyên và không chuyên, tự nguyện tham gia các hoạt động biễu diễn nghệ thuật, để tự thỏa mãn nhu cầu vui vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa lành mạnh. Đồng thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào VHNT của TPCT nói chung.

- Hoạt động theo lối văn hóa văn nghệ của Đảng CSVN, chính sách pháp luật của nhà nước quản lý và hướng dẫn giúp đỡ chuyên môn trực tiếp của phòng Nghiệp vụ VHNT - Trung tâm VHTT. Tp Cần Thơ.

NHIỆM VỤ CỦA CLB

Thông qua hoạt động của CLB, nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ và lòng yêu quê hương đất nước con người Việt Nam.

CLB cũng là nơi để các thành viên CLB cùng nhau giao lưu trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ những thành công, những khó khăn trong cuộc sống, trong công tác và đời sống. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả công tác.

Đặc biệt Hội viên của CLB gồm tất cả anh chị em tuổi từ 40 trở lên có năng khiếu ca hát, đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, hoặc đã nghỉ hưu. Có điều kiện tham gia sinh hoạt CLB.