CLB Hội họa Thư pháp " Cội nguồn "

Nơi dành cho những người yêu thích bộ môn mỹ thuật và thư pháp tham gia giao lưu học tập và phát triễn tài năng của mình.

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

- CLB Hội họa - Thư pháp "Cội nguồn" Được thành lập theo quết định số 587/QĐ-TTVH, ngày 16 tháng 9 năm 2014

- CLB do Ông Đường Thiên Lạc chủ nhiệm gồm 12 thành viên  

II. QUY CHẾ 

- CLB Thư pháp "Cội nguồn" tập hợp những người yêu thích và có năng khiếu trong lĩnh vực hội họa và thư pháp trong và ngoài địa bàn Tp Cần Thơ. Tự nguyện tham gia sinh hoạt CLB

- Nhằm góp phần duy trì phong trào văn hóa nghệ thuật của thành phố, tạo điều kiện cho những người yêu thích bộ môn mỹ thuật và thư pháp có nơi tham gia giao lưu học tập và phát triễn tài năng của mình. Qua đó thỏa mãn nhu cầu tự thân của mỗi thành viên CLB.

- Tham gia giao lưu cùng các CLB, biễu diễn phục vụ nhân dân, Cơ quan và địa phương. Hỗ trợ các CLB trực thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ

- Luôn rèn luyện đạo đức, không ngừng tập luyện sáng tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn

- Nhiệt tình đóng góp xây dựng CLB vững mạnh, đồng thời tích cực vận động phát triễn hội viên mới.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tổ chức sinh hoạt lệ, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 02 lần vào ngày chủ nhật của tuần thứ 1 và tuần 3

- Thời gian sinh hoạt: Từ 9h - 11h

- Sáng tạo tác phẫm mới để tham gia các hoạt động Nhà văn hóa nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cho hội viên.