TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Hoạt động đang thi công

VIDEO

CÙNG HÁT LÊN BÀI CA (Thể theo điệu Lý kéo chài) - Viết lời mới: Nguyễn Bá Huy
CÙNG HÁT LÊN BÀI CA (Thể theo điệu Lý kéo chài) - Viết lời mới: Nguyễn Bá Huy
ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG
ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG
ĐOÀN XE DIỄU HÀNH TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRUNG TÂM TPCT
ĐOÀN XE DIỄU HÀNH TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRUNG TÂM TPCT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÂN DÂN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÂN DÂN
5 NĂM MỚI CÓ MỘT NGÀY
5 NĂM MỚI CÓ MỘT NGÀY
CÙNG NHAU ĐI BẦU CỬ
CÙNG NHAU ĐI BẦU CỬ
ĐỒNG VỢ ĐỒNG CHỒNG
ĐỒNG VỢ ĐỒNG CHỒNG
CÙNG NHAU ĐI BẦU
CÙNG NHAU ĐI BẦU