THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức, lao động năm 2022 của Trung tâm Văn hóa thành phố

Số lượng cần tuyển và tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

* Vị trí việc làm Đạo diễn nghệ thuật (01 viên chức)

- Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đạo diễn nghệ thuật hạng III hoặc tương đương.

- Có trình độ ngoại ngữ  A1 (đối với trình độ trung cấp),  A2 (đối với trình độ đại học) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Vị trí việc làm Họa sĩ thiết kế mỹ thuật (02 viên chức)

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành phù hợp với chuyên ngành mỹ thuật.

- Có thời gian công tác thực tế về mỹ thuật hoặc liên quan.

- Có trình độ ngoại ngữ  A1 (đối với trình độ trung cấp),  A2 (đối với trình độ đại học) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Vị trí việc làm Phương pháp viên (01 viên chức, chỉ tuyển nam)

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành phù hợp với chuyên ngành văn hóa.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phương pháp viên hạng III (đối với trình độ đại học).

- Có trình độ ngoại ngữ  A1 (đối với trình độ trung cấp),  A2 (đối với trình độ đại học) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Vị trí việc làm Kế toán (01 viên chức)

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có trình độ ngoại ngữ  A1 (đối với trình độ trung cấp),  A2 (đối với trình độ đại học) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua địa chỉ mail của đơn vị.

- 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin, số điện thoại liên hệ.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ (Khu Bãi Cát, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

- Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.