THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỢT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021 CỦA TRUNG TÂM TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ