THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Số lượng viên chức cần tuyển và tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1.1 Vị trí việc làm nhạc công (01 viên chức)

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành phù hợp với chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống, âm nhạc, văn hóa. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước.

- Có thời gian công tác thực tế về nhạc công.

- Có trình độ ngoại ngữ A trở lên hoặc bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

1.2 Vị trí việc làm Họa sĩ thiết kế mỹ thuật (02 viên chức)

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành phù hợp với chuyên ngành mỹ thuật. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước.

- Có thời gian công tác thực tế về mỹ thuật hoặc liên quan.

- Có trình độ ngoại ngữ A trở lên hoặc bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

1.3 Vị trí việc làm Phụ trách kế toán (01 viên chức)

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành phù hợp với chuyên ngành kế toán. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước.

- Giấy chứng nhận bồi dưỡng kế toán trưởng.

- Có thời gian công tác kế toán hoặc liên quan.

- Có trình độ ngoại ngữ B trở lên hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (Bảng điểm gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp dự tuyển được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013, của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng  và bản đánh giá, nhận xét quá trình làm việc của người đứng đầu đơn vị công tác (nếu thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách);

- Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm; kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng);

- 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được để vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5mm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc), được sắp xếp theo thứ tự nêu trên.

2.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 04/4/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ (Khu Bãi Cát, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

- Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.

 Trung tâm Văn hóa thành phố thông báo đến các cá nhân có nguyện vọng, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển./.