THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Văn hóa

Căn cứ Kế hoạch số 803/KH-TTVH, ngày 02 tháng 11 năm 2018, của Giám đốc Trung tâm Văn hóa về Kế hoạch xét tuyển viên chức quý IV năm 2018 của Trung tâm Văn hóa;

Trung tâm Văn hóa thông báo tuyển dụng viên chức gồm vị trí như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm: 01.

- Vị trí việc làm Hành chính – Quản trị.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1 Vị trí việc làm Hành chính – Quản trị

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính, Quản lý Văn hóa, ngành kinh tế. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học A trở lên.

2.2 Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

a) Thời hạn nộp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: 20 ngày, từ ngày 06/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018 (Hồ sơ không hoàn lại nếu không trúng tuyển).

b) Địa điểm nộp hồ sơ và số điện thoại liên hệ:

- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ: Khu Bãi Cát, Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923.761.827

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng; thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng.

3.1 Hình thức tuyển dụng:

Hình thức xét tuyển theo quy định tại:

- Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012, của Chính Phủ, về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

3.2 Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo hình thức kiểm tra, điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển và sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo 2 vòng như sau:

3.2.1 Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cần của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

3.2.2 Vòng 2:

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

- Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn hoặc thực hành.

3.3 Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

3.3.1  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.3.2 Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển;

3.3.3 Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3.4 Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Văn hóa.