HỘI THI “HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ” LẦN THỨ 40 NĂM 2020

 

HỘI THI “HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ” LẦN THỨ 40 NĂM 2020

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền cổ động”, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân, góp phần vào phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tâm Văn hóa thành phố phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các quận, huyện triển khai thực hiện Hội thi “Hoạt động Tuyên truyền cổ động thành phố Cần Thơ” lần thứ 40

Năm nay, ngoài phần thi “Chương trình văn nghệ tuyên truyền”, Ban Tổ chức tổ chức thêm phần thi “Xe phát thanh cổ động”. Mỗi quận, huyện chuẩn bị 01 xe ô tô tuyên truyền cổ động, xe thiết kế gọn nhẹ, trang trí cờ, hoa, biển tên, pano cổ động, khẩu hiệu, có loa phát thanh, xe phải đảm bảo tài xế và người tham gia giao thông nhìn thấy (kính lái, kính chiếu hậu, cửa ra vào, đèn pha, đèn chiếu hâu, biển số). Trong thời gian một quận đang diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp quận, 08 quận, huyện còn lại luân phiên, diễu hành xe phát thanh cổ động để cổ vũ; và tổ chức giao lưu ngược lại đến khi 09 quận, huyện đều tổ chức xong Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận, huyện. Các quận, huyện phải tham gia đủ 09 buổi giao lưu diễu hành và tập kết diễu hành theo lịch, đúng thời gian quy định của Ban Tổ chức.
Phần thi “Xe phát thanh cổ động” sẽ diễn ra vào các ngày 22/6, 24/6, 29/6, 02/7, 06/7, 12/7, 20/7, 23/7 và 29/7/2020 trên địa bàn 09 quận, huyện, nhằm tuyên truyền, cổ vũ nhân dân và tăng cường giao lưu giữa các đơn vị.

Tin và ảnh: Hồng Hạnh (TTVH