Tuyển dụng tháng 01/2020

Tuyển dụng tháng 12/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Văn hóa thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại vị trí như sau:

1. Vị trí việc làm: Nhân viên bảo vệ.

Số lượng: 01.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

 • Nam tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 
 • Có tính kỷ luật cao, nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị
 • Có sức khỏe tốt
 • Nguyện vọng làm việc lâu dài.

3. Mô tả công việc:

 • Trực mỗi ngày; hướng dẫn khách đến liên hệ làm việc; có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của cơ quan
 • Đề xuất mua sắm các trang bị phục vụ cho công tác bảo vệ
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cháy nỗ
 • Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

a) Thời hạn nộp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 25/12/2019 (ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ sớm).

b) Địa điểm nộp hồ sơ và số điện thoại liên hệ:

 • Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ.
 • Địa chỉ: Khu Bãi Cát, Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
 • Điện thoại: 02923.761.827

Trên đây là thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019 của Trung tâm Văn hóa.

Nơi nhận:

 • Sở VHTT&DL TPCT;    
 • BGĐ, các phòng trực thuộc TTVH TP;    
 • Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố Cần Thơ;
 • Trang thông tin “vanhoacantho.org.vn”;
 • Lưu: VT.    GIÁM ĐỐC