CLB Hiphop AAT Sao Phương Nam

CLB Hiphop được mở ra với hy vọng thỏa mãn niềm đam mê của các bạn sinh viên và học sinh đang sinh sống và học tập trong các trường cũng như ở khu vực xung quanh, đưa hiphop đến gần hơn, sâu sắc hơn với mọi người.

I. Quyết định thành lập

"CLB Hiphop AAT Sao Phương Nam" được thành lập theo Quyết định số: 26/QĐ.TTVHTT, ngày 29 tháng 01 năm 2007.

II. Hội viên CLB

- Hội viên của CLB gồm tất cả các bạn trẻ có năng khiếu, đang học tập, công tác tại các trường học hoặc các cơ quan ban, ngành, yêu thích và có điều kiện tham gia hoạt động CLB, tán thành mục đích, qui chế CLB, tự nguyện làm đơn xin gia nhập CLB.

- CLB Hiphop được mở ra với hy vọng thỏa mãn niềm đam mê của các bạn sinh viên và học sinh đang sinh sống và học tập trong các trường cũng như ở khu vực xung quanh, đưa hiphop đến gần hơn, sâu sắc hơn với mọi người.

- Thành viên CLB gồm 22 thành viên do Ông Nguyễn Thành Trung Ban chủ nhiệm CLB.

- Với tiêu chí tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao kỹ năng, sức khỏe, sự dẻo dai sau những giờ phút học tập, nghiên cứu căng thẳng.