ĐIỂM ĐẾN CẦN THƠ

Đang Online: 4 

Tổng cộng: 15728

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ:
Khu bãi cát, phường Cái Khế, quận Ninh Kiiều, thành phố Cần Thơ
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax:
02923.767.216
Mobile:
02923.761.827
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.