banggioithieuHD-TTVH 1

ĐIỂM ĐẾN CẦN THƠ

Đang Online: 60 

Tổng cộng: 2312


Icon new

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP CẦN THƠ

TRUNG TÂM VĂN HÓA

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:     52     /LLV-TTVH

                Cần Thơ, ngày    16    tháng  01   năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

(Từ ngày15/0120/01/2018)

 
   


Thứ Hai, ngày 15/01/2018:

* Buổi sáng:

-   Đ/c Nguyễn Thị Ánh Lê nghỉ phép năm.

-   Đ/c Huỳnh Nhật Danh rà soát các kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

-   7 giờ 30: Đ/c Dương Tấn Giàu dự họp giao ban Sở. Điểm tại phòng họp số 01, Sở VHTT&DL.

* Buổi chiều:

-   13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Nhật Danh, Đ/c Dương Tấn Giàu dự họp giao ban cùng toàn thể VCLĐ tại đơn vị. Điểm tại Phòng họp Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ.

* Buổi tối:

-   Đ/c Huỳnh Nhật Danh kiểm tra tập dợt và danh sách cộng tác viên hát và múa trong các chương trình.

-   19 giờ 00: Đ/c Dương Tấn Giàu dự xem chương trình VNTT chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm” của Đội TTLĐ phục vụ tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Thứ Ba, ngày 16/01/2018:

* Buổi sáng:

- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Lê rà soát các công việc trong tuần.

- 7 giờ 00: Đ/c Huỳnh Nhật Danh dự Lễ đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” phường An Lạc, quận Ninh Kiều. Điểm tại phường An Lạc, quận Ninh Kiều.

- Đ/c Dương Tấn Giàu làm việc tại đơn vị (Cả ngày).

* Buổi chiều:

- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Lê làm việc tại đơn vị.

- Đ/c Huỳnh Nhật Danh kiểm tra toàn bộ danh sách đăng ký tham gia Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ IX năm 2018 đến thời điểm hiện tại.

Thứ Tư, ngày 17/01/2018:

* Buổi sáng:

- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Lê làm việc tại đơn vị (Cả ngày).

- Đ/c Huỳnh Nhật Danh kiểm tra, rà soát các kế hoạch và lịch tập dợt của các phòng (Cả ngày).

- Đ/c Dương Tấn Giàu kiểm tra công tác thực hiện bộ ảnh phục vụ triển lãm ảnh Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ IX năm 2018 (Cả ngày).

Thứ Năm, ngày 18/01/2018:

* Buổi sáng:

- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Lê làm việc với Trưởng phòng HC-TH và Kế toán về kinh phí năm 2017. Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Nhật Danh dự họp thông qua Chương trình văn nghệ và kịch bản Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 142 năm Ngày sinh cố soạn giả Mộc quán – Nguyễn Trọng Quyền (1876 – 2018). Điểm tại Phòng họp số 02, Sở VHTT&DL.

- 7 giờ 30: Đ/c Dương Tấn Giàu dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm 2018 (Đ/c Quang Hiếu cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01, Sở VHTT&DL.

* Buổi chiều:

- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Lê làm việc với Đ/c Văn Mai và Đ/c Hồng Hạnh về việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất cơ quan phục vụ chuỗi hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2018.  Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc.

-   14 giờ 00: Đ/c Huỳnh Nhật Danh dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức “Sân chơi tài tử” tại Bến Ninh Kiều. Điểm tại phòng họp số 01, Sở VHTT&DL.

- Đ/c Dương Tấn Giàu thông qua chương trình phục vụ Tết quân dân. Điểm tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ.

* Buổi tối:

- 19 giờ 00: Đ/c Dương Tấn Giàu dự xem chương trình VNTT chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm”của Đội TTLĐ phục vụ tạikhu di tích Ông Cửu, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

Thứ Sáu, ngày 19/01/2018:

* Buổi sáng:

- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Lê làm việc tại đơn vị.

- Đ/c Huỳnh Nhật Danh kiểm tra và rà soát danh sách đăng ký tham gia Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ IX năm 2018.

- 8 giờ 00: Đ/c Dương Tấn Giàu họp BCH thường kỳ tháng 01/2018 (Mời BCH cùng dự). Điểm tại Phòng họp Trung tâm Văn hóa Cần Thơ.

* Buổi chiều:

- Đ/c Dương Tấn Giàu kiểm tra công tác thực hiện bộ ảnh phục vụ triển lãm ảnh Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ IX năm 2018.

Thứ Bảy, ngày 20/01/2018:

* Buổi tối:

- Đ/c Huỳnh Nhật Danh kiểm tra công tác phục vụ chương trình nghệ thuật định kỳ tại Bến Ninh Kiều.

  

Nơi nhận:

- Sở VHTT&DL để báo cáo;                                    

- BGĐ & các phòng trực thuộc TTVH;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TP. HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

Đã ký

 

Nguyễn Ngọc Hòa

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lịch 08.1-13

lịch 08.1-23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------