Đang Online: 5 

Tổng cộng: 4909


Lớp bồi dưỡng kiến thức hoạt động NVH – CLB và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn TTVH – TT xã, phường, thị trấn năm 2018

hinh đăng wed 1

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-TTVH, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, về việc Nâng cao hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn năm 2018. Nhằm cung cấp thêm những kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức hoạt động, quản lý của Nhà Văn hóa – Câu lạc bộ.

 Trung tâm Văn hóa TPCT đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức hoạt động NVH – CLB và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn TTVH – TT xã, phường, thị trấn từ ngày 14/03 đến ngày 15/3/2018. Đối tượng tham dự gồm Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trực thuộc Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa của thành phố; Viên chức quản lý Nhà Văn hóa - Câu lạc bộ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện; Công chức phụ trách văn hóa - xã hội tại các xã, phường, thị trấn. Có 92 học viên tham dự.

 Trong khóa học ngòai các nội dung Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan và trang trí hội trường; Phương pháp quản lý, tổ chức các hoạt động tại Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ, đội, nhóm và biên tập chương trình văn nghệ, các học viên còn được tham quan thực tế mô hình họat động tiêu biểu, có hiệu quả tại Nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa phường An Phú, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ, xem buổi giao lưu Đờn ca tài tử của 2 câu lạc bộ ĐCTT Tây Đô và câu lạc bộ ĐCTT Tiếng đàn Tri âm.

Sau khóa học có 78 học viên được cấp giấy chứng nhận.

                                                                                                                                                                  Kim Vỹ